Ett privat museum, som består av uppbyggda miljöer från svunna tider. Samlingen innehåller tusentals bruksföremål från slutet av 1800-talet till 1980-talet.