Den gamla banvaktsstugan i Vollsjö, ett stenkast från den rivna stationsbyggnaden, hyser sedan 1998 ett Piratenmuseum.

Här skildras i en utställning författarens liv och verksamhet och här finns ett Piratenantikvariat, Jakobs boklåda. Utöver den permanenta utställningen arrangeras varje sommar en separat utställning.

Basutställningen om Fritiof Nilsson Piratens liv och verk har utökats och kompletterats. Bland annat har Sällskapet som gåva mottagit personliga föremål som tillhört författaren.

Öppettider för säsongen