Utvalda Resmål

Utvalda Resmål nära Eslöv, 20 km

OBS: Du har inte valt några GPS-koordinater i webblänken och då visas resmål "nära" Eslöv


Skriv webblänken så här: https://www.tripplanner.se/utvalda-resmal/?55.840007,13.30812&20

Där 55.840007 är koordinaten för latitud, 13.30812 är koordinaten för longitud, och 20 är antalet km från gps-positionen.

Observera att gps-koordinaterna inleds med ? och det är en decimalpunkt . i koordinaterna och latitud- och longitudkoordinaterna skiljs åt med ett kommatecken , och du kan avsluta med ett och-tecken & och skriva antalet km. Utelämnar du antalet km visas resmålen med avståndet 20 km.

OBS: Du kan endast välja följande avstånd: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 100.


Laddar Karta...